Po co BHP?


Po co szkolenie BHP? To pytanie stawiają sobie niejednokrotnie pracownicy, którzy zostają skierowani przez swojego pracodawcę na szkolenie wstępne lub okresowe z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielu pracowników postrzega takie szkolenie, jako stratę czasu. Niestety, to nastawienie przekłada się na ich zaangażowanie w szkolenie, w którym uczestniczą. Wzrost świadomości znaczenia przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy przychodzi najczęściej poza szkoleniem, a mianowicie wówczas, kiedy w zakładzie pracy, kiedy dochodzi do poważnego wypadku pracownika i jest to związane z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. Niestety, ale odpowiednia koncentracja w trakcie szkolenia mogłaby zapobiec wypadkowi poprzez zwiększoną czujność w miejscu pracy. Szkolenie BHP niewiele przynosi efektów, jeśli pracownicy nie chcą przestrzegać zasad BHP. Zaznaczyć należy, że koszty wypadków w miejscu pracy przynoszą znacznie większe koszty niż koszty szkoleń. Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie wystarczą jedynie szkolenia bhp poznań. Niezbędne w tym celu są jeszcze środki ochrony indywidualnej i grupowej. To właśnie te środki gwarantują większe bezpieczeństwo pracowników dzięki odzieży ochronnej, okularom ochronnym, czy też różnego rodzaju wywietrzników oraz specjalnych pochłaniaczy różnego rodzaju oparów powstających w miejscu pracy. Bez wątpienia warto zainwestować w BHP w miejscu pracy, gdyż to wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale bardzo często na wydajność i efektywność w miejscu pracy.