Czym są badania termowizyjne instalacji elektrycznej?


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej należy wykonywać okresowo w celu przeprowadzenia kontroli działania sieci elektrycznej oraz elektroenergetycznej budynku. Dlaczego tak ważne jest sprawdzanie wszystkich elementów instalacyjnych? Pozwala to przede wszystkim uniknąć poważnych awarii, które mogą zagrażać ludzkiemu życiu i zdrowiu. Kontroli podlegają głównie: transformatory, skrzynki, tablice bezpieczników, rozdzielnie elektryczne oraz różnego rodzaju elementy elektryczne oraz elektromechaniczne wchodzące w skład całościowej instalacji. Badanie termowizyjne przebiega przy standardowym obciążeniu poszczególnych torów prądowych, w związku z czym nie powoduje ono uciążliwych na dłuższą metę wyłączeń. Urządzenia oraz elementy na sieci nie mogą też wykazywać temperatury wyższej niż w dopuszczalnych normach. Wiarygodne rezultaty badania zapewnia wyłącznie zatrudnienie osoby biegłej w interpretacji termogramów za pomocą tzw. kamery termowizyjnej. Laik nie podoła tak trudnemu zadaniu wymagającemu odpowiedniej wiedzy technicznej oraz zaplecza w postaci zawodowego doświadczenia. Specjalny sprzęt, tj. profesjonalne kamery termowizyjne oraz specjalne oprogramowanie (np. MSX Multi Spectral Dynamic Imaging), stwarzają możliwość pełnego zobrazowania termogramów i w efekcie późniejsze, szybsze i efektywniejsze wykrycie ewentualnych anomalii cieplnych i ich możliwie jak najsprawniejsze wyeliminowanie. Należy nadmienić, iż kamera powinna mieć najwyższą rozdzielczość obrazu. Wykonywanie badań termowizyjnych staje się coraz popularniejsze ze względu na wymogi stawiane firmom przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. Badania termowizyjne powinny być wykonywane w budynkach przez firmy zewnętrzne przynajmniej raz w roku. Badania te są najbardziej rozpowszechnione w budownictwie, można jednak spodziewać się, iż ich popularność z roku na rok będzie rosła, co w konsekwencji wywoła dążenie do udoskonalania chociażby kamer termowizyjnych, co bezpośrednio przełoży się na jeszcze wyższą jakość oferowanych w tym zakresie usług.

Zobacz jeszcze: https://termoprofit.pl/