Po co BHP?

Po co szkolenie BHP? To pytanie stawiają sobie niejednokrotnie pracownicy, którzy zostają skierowani przez swojego pracodawcę na szkolenie wstępne lub okresowe z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielu pracowników postrzega takie szkolenie, jako stratę czasu. Niestety, to nastawienie przekłada się na ich zaangażowanie w szkolenie, w którym uczestniczą. Wzrost świadomości znaczenia przestrzegania zasad BHP w […]