Porady prawne

System prawny w Polsce jest nadmiernie rozwinięty. Następuje wręcz produkcja przepisów prawnych, które regulują praktycznie każdy aspekt naszego życia. Co więcej oprócz przepisów uchwalanych przez parlament coraz w większym stopniu wpływa na nasze życie prawodawstwo europejskie, czego przykładem może być słynne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Dlatego też w wielu sprawach, aby mieć pewność do […]